петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику
ул. Тиршова бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуде у поступку јавне набавке радова број 11/19- Извођење радова на енергетској санацији четири објекта на територији града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку