петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у преговарачком поступку јавне набавке број 21/19, радови – Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији и адаптацији ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку