петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за привреду

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
ул. Краљице Марије 1/ XVII

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 5/2019 –  Изградња осталих садржаја на језеру Ресник – паркинг простора, одморишта и степеништа

Позив и документација везани за јавну набавку