петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 69/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 69/19 – Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на објектима Градске управе које инвестира Секретаријат за опште послове

Одлука

Документација везана за јавну набавку