уторак, 12. новембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 33/2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 33/2019 - Техничка контрола техничке документације за потребе добијања експлоатационог права за извориште подземних вода објекта Установе за привремени и повремени боравак особа са посебним потребама „Предах плус” у Шекспировој 8

Позив и документација везани за јавну набавку