среда, 13. новембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 13/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за централизовану јавну набавку број 13/19 – Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

Обавештење

Документација везана за јавну набавку