уторак, 19. новембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 2/19, партија 2

ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 2/19 – Прибор за одржавање хигијене, обликовану у четири партије, за партију 2 - метле

Позив и документација везани за јавну набавку