среда, 18. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 76/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 76/19 - Имплементација и консултантске услуге за подршку – Microsoft Premier Support

Позив и документација везани за јавну набавку