понедељак, 23. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/19

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и  68/2015),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције


објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку – Извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта Јавног градског купатила у Обреновцу – ламела А 
(јавнa набавкa број 36/19)

 

 

Позив и конкурсна документација