уторак, 24. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/19

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,  14/2015 и  68/2015),
Градска управа Града Београда
                                                                       Секретаријат  за инвестиције                                                                          

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку – Извођење радова на изградњи фискултурне сале у комплексу ОШ „Карађорђе“, Остружница, Чукарица 
(јавнa набавкa број 11/2019)

 

 

Позив и конкурсна документација