четвртак, 26. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 37/19 – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта Јавног градског купатила у Обреновцу – ламела А

Позив и документација везани за јавну набавку