петак, 27. децембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 66/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добра број 66/19 – Грађевински материјал 3, по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку