понедељак, 11. мај 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 7/20 – План квалитета ваздуха у агломерацији Београд

Позив и документација везани за јавну набавку