среда, 3. јун 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 5/20 – Куповина униформи за потребе Градског штаба за ванредне ситуације, обликована по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку