петак, 5. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 71/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 71/19 – Сервисирање штампача и УПС уређаја изван УПС система Дата центара Градске управе, са обезбеђењем резервних делова

Позив и документација везани за јавну набавку