понедељак, 8. јун 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 5/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за oбразовање и дечју заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 5/20 – Спровођење послова превентивне здравствене заштите деце у предшколским установама града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку