уторак, 16. јун 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 9/20

На основу члана 107. и 108.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) и Извештаја Комисије о стручној оцени понуда од 10.06.2020. године, за јавну набавку бр. 9/20, добра – Куповина књига за ученике генерације основних и средњих школа за школску годину 2019/2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за oбразовање и дечју заштиту

доноси

ОДЛУКУ O ДОДЕЛИ УГОВОРА
За јавну набавку мале вредности број 9/20, добра  – Куповина књига за ученике генерације основних и средњих школа за школску годину 2019/2020

Одлука