уторак, 16. јун 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Куповина пвц, пластичног и осталог прибора за одржавање хигијене у предшколским установама града Београда

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Београд, Краљице Марије бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добара - Куповина пвц, пластичног и осталог прибора за одржавање хигијене у предшколским установама града Београда

Претходно обавештење