уторак, 14. јул 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2019/2020

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке број 10/20, добра – Куповина таблета за ученике генерације основних школа и лаптоп рачунара за ученике генерације средњих школа за школску годину 2019/2020

Обавештење