уторак, 21. јул 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 17/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретар за имовинске и правне послове

27. марта бр. 43-45

објављује

Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуге бр. 17/20 - Одржавање постојећих лиценци софтверског пакета АrcGIS

Позив и конкурсна документација