четвртак, 23. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 71/19


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 71/19 - Сервисирање штампача и УПС уређаја изван УПС система дата центара Градске упораве, са обезбеђењем резервних делова

 

 

Обавештење