петак, 31. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 36/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта бр. 43-45


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
о јавној набавци услуге – Персонални асистент
(јавна набавка број 36/19)

 

Обавештење