петак, 31. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта бр. 43-45


објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Осигурање имовине и лица, по партијама
(јавна набавка број 36/20)

 

Позив и конкурсна докуметнација