петак, 14. август 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о о обустави поступка за јавну набавку број 4/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове 
Београд, 27. марта 43-45


објављује

ОДЛУКУ
о обустави поступка за јавну набавку број 4/20 – Налаз и мишљење сталног судског вештака грађевинске струке за упис непокретности у јавне књиге

Одлука