Претраживање

уторак, 19. новембар 2019.

Секретаријат за здравство

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/19

уторак, 19. новембар 2019.

Секретаријат за саобраћај

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 16/18

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 48/19

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 16/19

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 67/19

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 62/19

понедељак, 18. новембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 25/19