Претраживање

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/19

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/19

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 50/19

понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 44/19

петак, 27. септембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закључењу уговора за јавну набавку број 12/19

петак, 27. септембар 2019.

Секретријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 49/19

петак, 27. септембар 2019.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 16/17