Претраживање

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 33/19

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 20/18

петак, 15. новембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 46/19

четвртак, 14. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 61/19

четвртак, 14. новембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 34/19

четвртак, 14. новембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 61/19

четвртак, 14. новембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 62/19