Претраживање

петак, 27. децембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 66/19

четвртак, 26. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/19

уторак, 24. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/19

понедељак, 23. децембар 2019.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/18

понедељак, 23. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/19

среда, 18. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 76/19