Претраживање

среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 9/19

среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 45/19

среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 36/19

среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 48/19

среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 34/19

среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 50/19

среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/19