Претраживање

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 53/2018

петак, 20. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 52/18

петак, 20. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 39/18

четвртак, 12. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 50/19