Претраживање

четвртак, 12. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 30/2019

четвртак, 12. децембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/19

четвртак, 12. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 5/18, партија 2

среда, 11. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 59/19

среда, 11. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 65/19

среда, 11. децембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 27/19

уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 13/19