Претраживање

понедељак, 29. јун 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/20

петак, 26. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 8/19

петак, 26. јун 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 15/20

петак, 26. јун 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/20

петак, 26. јун 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/20