Претраживање

понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/2020

понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 2/2020

понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/2020

понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/20

понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 29/20

понедељак, 21. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/20

петак, 18. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/20