Претраживање

среда, 1. април 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/20

среда, 1. април 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 2/20

среда, 1. април 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 3/20

среда, 1. април 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку 1/20

уторак, 31. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 62/19

уторак, 31. март 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 6/20

понедељак, 30. март 2020.

Секретаријат за информисање

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/20