Претраживање

четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за јавну набавку 13/20, по партијама

четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/20

четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/20

четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/20

четвртак, 10. септембар 2020.

Секреттаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/20

четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/20

четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму број 82/20