Претраживање

петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/2020

петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/2020

петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за информисање

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/20

петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 26/20

петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/20

уторак, 1. септембар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/19

уторак, 1. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 50/20