Претраживање

четвртак, 23. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 20/19

петак, 17. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 15/19, партија 6 и 9

уторак, 14. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 15/19, партије 1, 4, 5 и 7

понедељак, 13. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 5/19

уторак, 31. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 11/19

петак, 27. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 20/19

четвртак, 26. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 5/19