Заказана 6. седница Скупштине Града Београда

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић заказао је, на иницијативу одборника из редова опозиције, за уторак, 29. новембaр, у 15 часова, у Великој сали у згради Народне скупштине Републике Србије, улаз из Улице краља Милана 14, 

6. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Предлог дневног реда садржи иницијативу одборника дела опозиције да се разматра разрешење градоначелника Града Београда.
Одборници опозиције предлажу и да се разматра закључак којим се Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда обавезује да поднесе извештај о досадашњој реализацији Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд до краја ове године и Предлог закључка којим се Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда обавезује да сачини извештај о имплементацији акционог плана адаптације на климатске промене до краја ове године.
На дневном реду је и Предлог закључка којим се Секретаријат за имовинске и правне послове, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Секретаријат за финансије, Секретаријат за социјалну заштиту и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда обавезују да сачине одлуку о изради стамбене стратегије за друштвено одговорно становање Града Београда са припадајућим акционим планом за период 2023-2033 до краја ове године.
На седници ће се одлучивати и о Предлогу закључка којим се Секретаријат за енергетику града Београда обавезује да поднесе извештај о годишњој имплементацији програма енергетске ефикасности Града Београда за период 2021-2023 до краја ове године као и Предлог закључка којим се Секретаријат за енергетику града Београда обавезује да сачини одлуку о умањењу рачуна за Инфостан, ставка “грејање”, због одлагања почетка грејне сезоне од 15. октобра до 1. новембра у износу од 59,68 динара по метру квадратном грејне површине за кориснике даљинског грејања којима се наплата грејања врши по метру квадратном грејне површине до краја ове године.


НАПОМЕНА: За седницу Скупштине обавезно је акредитовање. Потребно је да редакције до понедељка, 28. октобра до 15 часова, на мејл info.pr@beograd.gov.rs акредитују своје новинаре, фотографе и сниматеље.