петак, 16. август 2019.

Весић: Земљиште у Блоку 43 на Новом Београду продато за 2,36 милијарди динара

Заменик градоначелника Горан Весић истакао је да је земљиште у Блоку 43, које се налази преко пута будуће аутобуске станице на Новом Београду, продато за 2,36 милијарди динара на јавном надметању у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. 

Како Весић саопштава, поред прихода од продатог земљишта, у буџет града биће уплаћен и допринос за уређивање грађевинског земљишта који ће инвеститору бити обрачунат у поступку прибављања грађевинске дозволе. 

– За учешће на лицитацији пријавила су се три заинтересована инвеститора, а највећу понуду за локацију од два хектара дало је предузеће чија је претежна делатност изградња стамбених и нестамбених зграда – рекао је Весић.

Према његовим речима, продато земљиште налази се на позицији садашњег Отвореног тржног центра, који ће са ове локације бити измештен у наредне две године, што је обавеза Града Београда. 

– Локација је обухваћена урбанистичким планом за комплекс аутобуске и железничке станице на Новом Београду и налази се на површинама намењеним за комерцијалне зоне и градске центре где је могуће градити пословне садржаје, али и стамбене зграде, с тим да стамбена намена може бити заступљена највише 80 одсто – рекао је Весић и додао да ће за све што се буде градило на овој локацији сагласност давати Комисија за планове Скупштине Града Београда.

Заменик градоначелника прецизирао је да је обавеза инвеститора да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта ради повезивања објеката са градском инфраструктуром. 

– Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда уредиће јавно грађевинско земљиште у складу са планом детаљне регулације и програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта – рекао је Весић.