среда, 4. март 2020.

Јавни позиви за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пољопривреде

Секретаријат за привреду објавио је јавне позиве за достављање пријава за доделу подстицајних средстсва у неколико пољопривредних области за 2020. годину. Реч је о средствима за набавку нових трактора или пољопривредне механизације, као и средствима у области пчеларства, сточарства, воћарства и повртарства.

Максимални износ подстицајних средстава за набавку трактора не може бити већи од милион динара по кориснику, а за набавку једне или више различитих пољопривредних прикључних машина, средстава не могу износити више од 400 хиљада динара по кориснику. За ову намену опредељена су бесповратна финансијска средства у износу од 130.000.000 динара. Максимални износ подстицајних средстава за набавку нове опреме за пчеларство не може бити већи од 150 хиљада динара по кориснику, а укупна средства износе 40.000.000 динара.

Подстицајна средства у области сточарства намењена су за набавку домаћих или увозних квалитетних стеоних јуница холштајн-фризијске расе или сименталске расе, приплодних оваца, приплодних коза, музилице и мешалице за припрему сточне хране. Максимални износ средстава у овој области не може бити већи од 220 хиљада динара по кориснику. За ову намену опредељена су бесповратна финансијска средства у износу од 20.000.000 динара.

Укупна бесповратна финансијска средства намењена за набавку и постављање опреме у области воћарства и повртарства износе 50 милиона динара. Право на доделу претходно наведених подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, а рок за подношење пријава је 3. април.

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона 011/715-7831, 011/715-7399, 011/715-7398, као и на званичном сајту Града Београда, у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.