понедељак, 28. септембар 2020.

Усвојен ребаланс буџета Града и градских општина у износу од 122,9 милијарди динара

Одборници Скупштине Града Београда усвојили су на данашњој седници ребаланс буџета Града Београда у износу од 110 милијарди динара, као и ребаланс за градске општине од 12,9 милијарди динара.

Секретарка за финансије Татјана Миливојевић је прецизирала да је за 2020. годину опредељен укупан обим јавне потрошње у висини од 122,9 милијарди динара, од којих се на буџет Града односи 110 милијарди, а на буџете општина 12,9 милијарди динара.

– Укупна средства буџета износе 110 милијарди динара, а приходи износе 103,7 милијарди динара, који су за 825,7 милиона динара већи у односу на план по постојећој одлуци. У оквиру ових прихода уступљени приходи су планирани у висини од 47,4 милијарде динара, а изворни приходи планирани су у висини од 43 милијарде динара, односно са растом од 4,3 одсто – навела је ресорна секретарка.

Указала је на то да је Град Београд без додатних задуживања обезбедио средства за финансирање својих надлежности. Планирани расходи и издаци буџета за 2020. годину, према њеним речима, износе 110 милијарди динара.

– Финансирање тих расхода предвиђено је у највећем делу из редовних текућих буџетских прихода, у износу од 80 одсто, затим из примања од продаје нефинасијске имовине у износу од 10 одсто и свих неутрошених пренетих средстава из ранијих година у висини од пет одсто. У складу са тим, пројектован је фискални дефицит у висини од 3,6 милијади динара, односно 3,98 одсто у односу планиране укупне текуће приходе. Одлуком о буџету за 2020. годину планиран дефицит износио је 3,4 милијарде динара, док је првим ребалансом планиран дефицит од 4,1 милијарду динара. Овим ребалансом је фискални дефицит нижи него што је пројектован првим ребалансом и далеко нижи од законског нивоа од 10 одсто од укупних текућих прихода – појаснила је Миливојевићева.

Она је истакла да су у односу на претходни план увећана средства за образовање, област спорта и културе, рад слободних уметника, као и Зимску службу одржавања путева и улица.