петак, 21. април 2023.

Почиње реконструкција Главне улице у Земуну

Прва фаза реконструкције Главне улице у Земуну почиње 24. априла, на деоници од Улице Стевана Марковића до Давидовићеве, саопштли су данас из те општине. 

Међуфаза, која је планирана током јула и августа, предвиђа радове на раскрсници Авијатичарског трга и Улице Стевана Марковића. 

У другој фази, како се наводи, радиће се потез од Стевана Марковића до Караматине. 

Свеобухватни радови односе се на реконструкцију саме саобраћајнице, водоводне и канализационе мреже, на измештање и заштиту постојећих електроенергетских објеката, телекомуникационих инсталација, топловода, гасовода, као и јавне расвете, прецизирано је у саопштењу.  

Како се наводи, посебан сегмент је измештање и постављање нових семафора, сигнализације и мобилијара, те уређење зелених површина и дрвореда. 

Радиће се у пуној ширини постојеће регулације која се креће од 22 до 28 метара. Коловоз ће бити од асфалтног застора, а тротоари и ивичњаци од камена, са урађеним плочама за слепе и слабовиде. Предвиђа се и уклапање са свим попречним саобраћајницама. Планирана је корекција на појединим раскрсницама што ће, уз проширење постојећих трака и тротоара, обезбедити већу и функционалнију проходност возила јавног превоза. Између осталог, биће изграђена и издигнута пешачка платформа на укрштању Господске улице са Главном, како би се у тој зони омогућило комфорније повезивање пешачког саобраћаја, наводи се у саопштењу. 

Рок за завршетак радова је 300 дана. Током радова биће обезбеђен коридор за кретање пешака, а стручњаци саобраћајне струке пројектовали су оптимално решење функционисања алтернативне саобраћајне комуникације и функционисања јавног превоза.