среда, 5. јун 2024.

Светски дан заштите животне средине, 5. јун

Светски дан заштите животне средине обележава се ове године под слоганом „Our land. Our future. We are #GenerationRestoration”, саопштено је из Секретаријата за заштиту животне средине.

Заштита животне средине има технички, технолошки, здравствени, васпитни и културни аспект. Она се умрежава са свим другим областима и налази у сваком делу наших живота.

Од свог оснивања, Секретаријат за заштиту животне средине стара се о култури и уметности живљења, будући да о животној средини Београда, у складу са прокламованим програмским начелима и принципима одрживог развоја, брине као о природном оквиру у коме се одвија живот свих његових грађана. Основни мото којим се секретаријат руководи свих ових година јесте континуитет – континуитет знања, планирања, стремљења једној визији.

Стални програми мониторинга квалитета животне средине, стратешки и развојни пројекти који се односе на заштиту животне средине и климатске промене, заштиту зеленила и водних ресурса, затим на заштиту природних добара, уређење школских дворишта, озелењавање кровова, уклањање дивљих депонија, санацију и ремедијацију несанитарних депонија, унапређење система управљања отпадом (формирање трансфер станица и центара за сакупљање отпада), неке су од активности овог секретаријата. Када говоримо о континуираној едукацији, Секретаријат за заштиту животне средине, од свог оснивања, сарађује са организацијама цивилног друштва и невладиним сектором у циљу подизања свести грађана и промовисања тема у вези са заштитом животне средине, а ангажује се и у другим друштвеним областима као што су: култура, туризам, здравство, савремени медији и друштвене комуникације.

Стратегију развоја Београда морају да прате одговарајући програми заштите животне средине због велике динамичности градског система. Стално се морају идентификовати настали утицаји и одређивати услови, ограничења и мере за заштиту и очување квалитета животне средине Београда. То подразумева незаобилазну анализу еколошке основаности свих пројеката и захвата у урбаном екосистему Београда.

Тако је у протеклим годинама, на иницијативу секретаријата, Скупштина Града Београда донела више важних докумената: Локални план управљања отпадом у Београду, Програм заштите животне средине града Београда, План квалитета ваздуха, Одлуку о одређивању акустичких зона на територији Београда, Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости, Стратегију утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда, Одлуку о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом, Акциони план управљања отпадом од грађења и рушења у граду Београду, Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости, Стратегију пошумљавања подручја Београда, као и многа друга стратешка документа битна за очување града.

Будућност Београда ће умногоме зависити од односа свих нас према заштити природе и животне средине. Много је посла још пред нама, поручили су из Секретаријата за заштиту животне средине.