ЈКП "Београдске електране"

ЈКП "Београдске електране"
Савски насип 11, Нови Београд
централа 2093-000 
www.beoelektrane.rs
е-mail: info@beoelektrane.rs

директор: Раде Баста

Позивни центар: 2093-101 (07.30-14.30)
Рекламације на грејање: 2093-011 (07.00-20.00)
Цурење грејних инсталација: 2093-100 (00-24)
Прикључење на топловод: 2224-710 (08.00-14.00)

Технички услови за пријем енергетске сагласности 2224-710
Уговарање испоруке топлотне енергије и пробног грејања 2224-720
Рекламације, искључења и наплата 2224-730
Техничка оператива (технички пријем објеката) 2224-740
Издавање пројектне сагласности 2224-750

ТОПЛАНЕ: Нови Београд, Дунав, Вождовац, Медаковић, Церак, Миљаковац, Борча, Баново брдо, Земун, Миријево, Коњарник, Вишњичка бања, Батајница, Барајево, Младеновац

Пуштање у погон Топлане на Новом Београду за грејну сезону 1961/62. сматра се почетком централизованог снабдевања Београда топлотном енергијом. Доношењем Одлуке о заштити ваздуха 1973. предузете су прве практичне мере да се смањи аерозагађење ваздуха у Београду којем је, поред осталих, доприносило и око 800 котларница. Тиме је систем "Београдских електрана" добио истакнуту позицију и у остваривању градског програма заштите животне средине.

Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја, објекти се греју у дане за које у последњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средњу дневну температуру мању од +12 0C. Испоручиоци топлотне енергије дужни су да у просторијама корисника при спољној температури до -15 0C постижу и одржавају предвиђене температуре.

Делатност ЈКП "Београдске електране" обухвата:
- Снабдевање топлотном енергијом и потрошном топлом водом (ПТВ)
- Производњу и пренос електричне енергије за потребе ЕПС-а
- Изградњу и одржавање топлотних постројења и инсталација
- Дистрибуирање природног гаса на подручју Младеновца
- Реализацију програма топлификације (услови прикључења, сагласности на пројекте и изведене радове и пријем објеката у систем)
- Пружање информације о кваровима и планираним искључењима (планирана су само за топлу воду, остала су хаваријска)

ПРИКЉУЧЕЊЕ

Пријаву за прикључење може да поднесе инвеститор објекта који је склопио уговор о партиципацији или од стране инвеститора овлашћено предузеће, односно физичко лице за објекте чији је инвеститор физичко лице. Пријава се подноси Служби за пријем објеката, Цара Душана 139-141, Земун, тел. 222-4622 и 222-4740.

Проблеми које решавају ЈКП "Београдске електране":
- Цурење или други квар на инсталацији у стану (замена/преправка цеви, радијатора, радијаторских вентила)
- Цурење на улазу или на објекту 
- Цурење у топлотној подстаници (предајној станици, измењивачу)
- Цурење или други квар у топловодној мрежи
- Цео објекат нема грејање
- Цео стан нема грејање
- Поједина грејна тела не греју
- Веома лоше грејање у стану
- Нема дотока ПТВ (потрошна топла вода)
- Нема одговарајуће температуре ПТВ
- Прљава топла вода
- Бука у подстаници

Уколико у стану цури радијатор који не може да буде поправљен, власник стана сам набавља нови радијатор, а екипе "Београдских електрана" обављају његову монтажу бесплатно. Уколико мора да се обавља преправка радијаторских веза, та се услуга наплаћује.

Ако настане штета проузрокована кваром или интервенцијом радника "Београдских електрана" на кућним грејним инсталацијама (закључно са радијаторским вентилом), корисник се ради обештећења може обратити осигуравајућем заводу код кога "Београдске електране" плаћају осигурање за своје кориснике.

За поправку кварова на примарном делу инсталација код пословног простора одговорне су "Београдске електране", а за секундарни део унутар простора власник сам мора да обезбеди поправке инсталација и радијатора.