Одлуке о одобравању годишњих програма за 2020. годину у области спорта

Одлуке о одобравању годишњих програма за 2020. годину у области спорта

• Одлукa о одобравању годишњих програма градских гранских спортских савеза за 2020. годину којима се задовољавају потребе и интерса грађана у области спорта у граду Београду XX-02 Број: 66.2-391;
• Одлукa о одобравању годишњег програма школских спортских такмичења Града Београда и осталих програма школског спорта за 2020. годину обавља Београдска асоцијација за школски спорт XX-02 Број: 66.5-4/19;
• Одлукa о одобравању годишњих програма београдских спортских друштава за 2020. годину XX-02 Број: 66.2-322/19;
• Одлукa о одобравању годишњих програма стручних послова у области спорта које, сагласно Закону о спорту и Одлуци о задовољењу потреба и интереса грађана у области спорта у Београду, обавља Спортски савез Београда у 2020. години XX-02 Број: 66.2-325/19;
• Одлукa о одобравању годишњих програма спортске рекреације у 2020. години XX-02 Број: 66.8-7/19;
• Одлукa о одобравању програма за реализацију годишњих програма такмичења - „Трофеј Београда“ за 2020. годину XX-02 Број: 66.4-19/19;
• Одлукa о одобравању годишњих програма за Универзитетски спортски савез Београда за организацију студентских спортских такмичења у Београду, учешће студената на међународним спортским такмичењима у 2020.години и организовање спортско рекреативних активности XX-02 Број: 66.2-324/19;
• Одлукa о одобравању програма за велика међународна спортска такмичења и спортска такмичења од посебног значаја за Град Београд за 2020. годину XX-02 Број: 66.6-177/19; Одлука о измени одлуке о одобравању програма за велика међународна спортска такмичења и спортска такмичења од посебног значаја за Град Београд за 2020. годину;
• Одлукa о одобравању програма и одређивању висине финансијских средстава за програме у области спорта који се реализују у периоду од 01.-29. фебруара 2020. године за ученике основних и средњих школа у Београду XX-02 Број: 66.2-318/19