Јавна комунална предузећа

За обављање комуналних послова на територији градских општина, Град Београд је основао следећа јавна комунална предузећа:

 • ЈКП "Београдски водовод и канализација"
 • ЈКП "Београдске пијаце"
 • ЈКП "Београдске електране"
 • ЈКП "Јавно осветљење"
 • ЈКП "Зеленило Београд"
 • ЈКП "Градска чистоћа"
 • ЈКП "Паркинг сервис"
 • ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 • ЈКП „Београдски метро и воз”
 • ЈКП "Београд пут"
 • ЈКП "Инфостан технологије"
 • ЈКП "Погребне услуге"
 • ЈП "Градско стамбено"
 • ЈКП „Ветерина Београд”

Поред ових, поједине комуналне послове Град Београд је поверио и другим предузећима и организацијама.