Установе социјалне заштите

Установе социјалне заштите у Београду према којима Град Београд има оснивачка права су:

  • Градски центар за социјални рад
  • Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
  • Градски центар за социјално предузетништво Београда

За њихов рад надлежан је Секретаријат за социјалну заштиту.

Осим ових установа, Град Београд има обавезу обезбеђивања средстава за рад и финансирање програма рада једне унутрашње организационе јединице у оквиру Геронтолошког центра Београд - РЈ „Дневни центри и клубови”, у оквиру које послује око 20 клубова за старија лица и обезбеђује се помоћ у кући.