петак, 11. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 47/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова број 47/19 – Извођење радова у дневним центрима и клубовима Вождовац и Железник

Позив и документација везани за јавну набавку