среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 34/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку број 34/19 - Радови на текућем одржавању објеката Секретаријата за јавне приходе на општини Палилула

Позив и документација везани за јавну набавку