четвртак, 17. октобар 2019.

Секретаријат за здравство

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/19

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за здравство
Краљице Марије 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за јавну набавку бр. 1/19, услуге - Поступак ВТО – четврти покушај

Обавештење