уторак, 22. октобар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/19

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 24/19 - Oдржавање лифтова  у улици Акробате Алексића бр.6-14

Позив и документација везани за јавну набавку