среда, 23. октобар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за а јавну набавку број 22/19 - Стручни надзор у току извођења радова на изградњи објекта Здравствене станице у Угриновцима, ДЗ Земун

Позив и документација везани за јавну набавку